.
.
.

دانستنی ها

همه گیری ویروس کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها

1399/5/4 شنبه

.
همه گیری ویروس کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم, تحقیقات و فناوری اقدام به تهیه ی سلسله گزارش هایی در ارتباط با فعالیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در زمینه ی آگاهی بخشی، مقابله و کنترل ویروس کووید 19 نموده است.
در گزارش اول که به پیوست ضمیمه شده است اقدامات دانشگاه های جان هاپکینز آمریکا و آکسفورد انگلستان در مقابله با ویروس کووید 19 بیان شده است.

 
 
فایل ها :گزارش کوويد2_499554273.pdf1.04 MB
نسخه قابل چاپ

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login