.
سه‌شنبه 4 آذر 1399   21:44:39
.
.
تاریخچه پژوهشکده

پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی با نام قبلی مرکز تحقیقات لیزر اولین مرکزی است که در سال 1354 در این زمینه در کشور تأسیس شده. با تشکیل پژوهشگاه در سال 1385 این پژوهشکده یکی از اولین پژوهشکده‌هایی بود که موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کرد. پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی تاکنون نقش به سزایی در بسط و تولید این فناوری مهم در کشور ایفا کرده است. نمونههایی از لیزرهای مختلف در کشور از قبیل: لیزرهای هلیوم-نئون، ازت، گازکربنیک (پیوسته و پالسی)، لیزر پزشکی گازکربنیک، بخار مس، نئودیوم یاگ (با دمش لامپی و دیودی)، آرگون، لیزر فمتوثانیه Ti:Sapphire، لیزر فیبری، لیزر نیمه‌هادی برای نخستین بار در این پژوهشکده طراحی و ساخته شده است. علاوه بر آن رشد اولین بلورهای حالت‌جامد، ساخت قطعات اپتیکی و لایه‌نشانی مربوطه در این پژوهشکده صورت گرفته است.

ماموریت و اهداف

پژوهش نظری و کاربردی در زمینه طراحی و ساخت لیزرهای مورد نیاز در صنعت هسته‌ای به ویژه گداخت هسته‌ای، طیف سنجی، شتاب دهنده و فرآوری مواد مورد نیاز مربوطه. توسعه روش‌ها و فناوری‌ها برای طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای سیستم‌های انواع لیزرها و تجهیزات و ارائه خدمات مربوطه و مورد نیاز.

گروه های پژوهشی

  • گروه پژوهشی فناوریهای کوانتومی (آزمایشگاه ها: ارتباطات و منابع کوانتومی، ادوات نیمرسانای کوانتومی، مشخصه یابی و تصویربرداری کوانتومی)
  • گروه پژوهشی تجهیزات کوانتومی ( آزمایشگاه ها: سیستم های دقیق اپتیکی، اپتیک و لایه نشانی)
  • گروه پژوهشی لیزرهای گازی و بیناب نگاری ( آزمایشگاه ها: لیزرهای فروسرخ، فناوری لیزرهای گازی و بیناب نگاری لیزری)
  • گروه پژوهشی فوتونیک ( آزمایشگاه ها: لیزرهای پالس کوتاه و فوق کوتاه، مواد فوتونیکی و رشد بلور، ادوات فیبری و فوتونیکی، الکترونیک و اپتوالکترونیک)

توانمندی‌ها

- ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز انواع لیزرها و تجهیزات جانبی آن‌ها مانند قطعات اپتیکی و فناوری‌های لایه نشانی، اپتومکانیک، اپتوالکترونیک و غیره برای بومی کردن فناوری‌های مربوطه.

- طراحی و ساخت سامانه‌های اندازه‌گیری و مشخصه یابی نوری و هسته‌ای.

- لایه‌نشانی فلزی و دی‌الکتریک توسط تفنگ الکترونی.

- ساخت لیزرهای پرتوان گازی و حالت‌جامد.

- ساخت قطعات اپتیکی.

- اسپکتروسکوپی رامان.

- میکروسکپی نیروی هسته‌ای (AFM).

- مشخصه یابی ارسالی، بازتابی و جذبی قطعات اپتیکی.

- رشد و تولید کریستال‌های لیزری مختلف.

تجهیزات و آزمایشگاه ها

-   آزمایشگاه کاربرد لیزرهای گازی، آزمایشگاه لیزرهای گازی پرتوان

-    آزمایشگاه لیزرهای حالت‌جامد (با دمش دیودی- لامپی)

-     آزمایشگاه لیزرهای با عرض پالس فوق کوتاه

-      آزمایشگاه لیزرهای فیبری، آزمایشگاه رشد بلور

-      آزمایشگاه اپتومکانیک، آزمایشگاه لایه‌نشانی قطعات اپتیکی

-      آزمایشگاه هولوگرافی، آزمایشگاه مشخصه‌یابی و آنالیز

-      آزمایشگاه رشد و ساخت قطعات نیمه‌هادی به روش LPE

-       طیف‌نگاری رامان

-       (Atomic Force Microscopy (AFM

-      مشخصه‌یابی طیف عبوری بازتابی و جذبی قطعات اپتیکی در محدوده VS, NIR

-     رشد بلور

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login