.
شنبه 29 شهريور 1399   13:06:01
.
.
تاریخچه پژوهشکده

فعالیت گداخت هسته‌ای در ایران از سال 1354 در سازمان انرژی اتمی ایران آغاز شد. از دهه پنجاه با خرید و راه اندازی دستگاه‌‌های مختلف نظیر: تتاپینج، توکامک الوند، توکامک دماوند، پلاسمای کانونی دنا و غیره، پژوهشگران این رشته تحقیق و توسعه را آغاز کردند. این پژوهشکده از دهه هشتاد با تعریف پروژه‌‌های گداخت لیزری، ساخت لیزر100 ژول و میکروکرهه‌ای هدف، ساخت دستگاه IECF، ساخت سه دستگاه پلاسمای کانونی در انرژی‌های مختلف با نام پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌‌ای به فعالیت‌های تخصصی خود ادامه می‌‌دهد. طرح ملی «طراحی و ساخت راکتور آزمایشی گداخت هسته‌‌ای» در فاز امکان سنجی از فعالیت‌‌های مهم پژوهشکده در دهه 1390 می‌‌باشد.

 ماموریت و اهداف

پژوهش در زمینه پلاسمای محصور شده در میدان‌‌های الکترومغناطیسی و میدان‌‌های مغناطیسی و فناوری‌‌های وابسته به منظور دستیابی به گداخت هسته‌‌ای کنترل شده؛ دستیابی به دانش و فناوری ساخت راکتورهای گداخت هسته‌‌ای

گروه‌های پژوهشی

- گروه پژوهشی گداخت (آزمایشگاه: توکامک، کنترل و الکترونیک توکامک، شبیه سازی و مطالعات نظری گداخت هسته‌ای)

- گروه پژوهشی فناوری پلاسما (فناوری‌های الکترواستاتیکی، زد- پینچ، ابر رسانا)

- گروه پژوهشی روش‌ها و سیستم‌های تشخیصی (برهمکنش پلاسما- ماده، سیستم ها و موتورهای پلاسمایی، پلاسمای کانونی)

- گروه پژوهشی برهمکنش پلاسما- لیزر( کاربردهای پلاسما- لیزر، شیمی-پلاسما، شبیه سازی و مطالعات نظری برهمکنش پلاسما- لیزر)

توانمندی‌‌ها

-طراحی و ساخت انواع دستگاه‌های مولد الکترون  و یون های پرانرژی، میكروكره‎های هدف (ریزكره‌ها)، محفظه‎های برهم کنش باریكه‎های پرانرژی لیزر، الكترون و یون با ماده برای انجام گداخت هسته‎ای

-پژوهش در زمینه فرایند گداخت هسته‎ای در پلاسمای داغ و چگال از ‌طریق محصورسازی میدان‎های مغناطیسی، مانند دستگاه توكامك در راستای دستیابی به راکتور گداخت هسته‌ای

-ساخت انواع دستگاه های پلاسمای کانونی، ساخت نمونه آزمایشگاهی ابررساناهای دمای بالا، ساخت انواع دستگاه لایه نشانی در محیط پلاسما، ساخت دستگاه محصورسازی الکترواستاتیک

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login