.
شنبه 29 شهريور 1399   12:35:10
.
.
تاریخچه پژوهشکده

از سال 1353 فعالیت‌های تحقیقاتی در راستای استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای در كشاورزی آغاز شد. در سال 1367 گروه پژوهشی کشاورزی هسته‌‌ای در مرکز تحقیقات كشاورزی و پزشكی هسته‌‌ای كرج استقرار یافت. در سال 1386 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی آغاز به فعالیت کرد و در نهایت، پژوهشکده کشاورزی هسته‌‌ای در سال 1392 تأسیس شد.

ماموریت و اهداف

بهبود خصوصیات کمی و کیفی خاک، آب و تولیدات زراعی، باغی و دامی با استفاده از فناوری هسته‌‌ای.

گروه‌های  پژوهشی

- گروه پژوهشی گیاه پزشکی ( آزمایشگاه: کنترل آفات و نگهداری محصولات کشاورزی، کنترل بیماری‌های گیاهی و علف هرز، ژنتیک  آفات و بیماری‌های گیاهی)

- گروه پژوهشی علوم و مهندسی آب و خاک(بیولوژی و حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه، حفاظت خاک و آب، ردیابی ایزوتوپ‌های پایدار)

- گروه پژوهشی اصلاح نباتات ( آزمایشگاه‌ها: کشت باف گیاهی، اکوفیزیولوژی، ژنتیک مولکولی)

- گروه پژوهشی دامپزشکی و علوم دامی(آزمایشگاه: آبزیان و شیلات، بیماری‌ها و بهداشت فرآورده‌های دامی، دام و طیور)

توانمندی‌‌ها

- اصلاح و تولید ارقام مهم گیاهان زراعی، باغی، زینتی، دارویی، مرتعی و جنگلی با استفاده از پرتو گاما با توجه به تنش‌های زیستی و غیرزیستی (خشکی، شوری، آفات و سایر فعالیت‌ها).

- كنترل آفات و بیماری‌‌های برخی محصولات راهبردی کشور با استفاده از روش پرتوتابی و ردیابی.

- افزایش انبارمانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از طریق کاربرد پرتو الکترون و گاما.

- افزایش كارایی و كاهش مصرف سموم با استفاده از روش ردیابی سموم نشان‌دار.

- تشخیص و کنترل بیماری‌‌های دام، طیور و آبزیان از طریق تولید انواع رادیوواکسن و كیت‌‌های تشخیصی.

- بهبود خصوصیات کمی و کیفی آبزیان از طریق تولید ماهیان تک جنسیتی با استفاده از روش پرتوتابی گاما.

- کاهش آلودگی‌های میکروبی فرآورده‌‌های دام، طیور و آبزیان؛ افزایش سطح بهداشت و کیفیت خوراک مصرفی دام، طیور، آبزیان با استفاده از روش پرتوتابی گاما و الکترون.

-  افزایش راندمان مصرف كودهای شیمیایی و زیستی در خاک و گیاه با استفاده از ردیاب‌‌های ایزوتوپی و بهبود راندمان مصرف آب با استفاده از نوترون سنجی.

- حفاظت و مدیریت منابع خاک، آب و محیط زیست از طریق پایش فرسایش و رسوب در اراضی کشاورزی و حوضه‌‌های آبخیز کشور با استفاده از رادیوایزوتوپ‌‌های ریزشی.

- تولید ارقام گیاهی با توان تثبیت بالای نیتروژن در شرایط دیم و آبی.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login