.
دوشنبه 31 شهريور 1399   00:06:07
.
.
تاریخچه مجتمع پژوهشی

مجتمع پژوهشی ایران مرکزی (یزد) در سال 1376 مرکز پرتو فرآیند یزد وابسته به سازمان انرژی اتمی ایـران با هدف تحقیقات و کاربرد پرتوهای الکترون و ایکس حاصل از شتاب دهنده الکترون، در  استان یزد و به منظور پرتودهی مواد غذایی و پزشکی رسماً شـروع به کار کرد.

توانمندی‌ها و اهداف

- تولید محصولات خاص پلیمری: مانند هیدروژل (با نام تجاری شفاژل)، بیوتیل و لوله‌های قابل انقباض حرارتی.

- پرتودهی وسایل یک بار مصرف پزشکی به منظور سترون‌سازی. 

- پرتودهی مواد غذایی به منظور کنترل انگل‌ها و عوامل بیماری زا، از میان بردن حشرات و افزایش دوره انبارداری.

- استفاده از پرتوفرآوری در بهبود خواص مواد.

تجهیزات و آزمایشگاه‌‌ها

- آزمایشگاه‌‌های تحقیقات پلیمر (شیمی، پلاستیک و لاستیک، خواص فیزیکی، الکتریکی، مکانیکی و آنالیز حرارتی).

- آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت و کنترل قطعات شتاب دهنده‌‌های الکترونی.

- آزمایشگاه اندازه‌‌گیری و محاسبات دزیمتری الکترون.

- آزمایشگاه تحقیقات و پایش میکروبی.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login