.
دوشنبه 31 شهريور 1399   00:07:33
.
.
استاد دکتر محمد قنادی مراغه (اردیبهشت1387- خرداد1390)

به سال 1331 در مراغه چشم به جهان گشود. بعد از طی دوره کارشناسی در دانشگاه تبریز، دوره کارشناسی ارشد و دکترای رادیوشیمی را در دانشگاه سالفورد انگلستان با موفقیت گذراند. اوایل انقلاب به کشور بازگشت و مدتی سرپرستی اداره کل امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم را بر عهده گرفت. در سازمان انرژی اتمی به سمت‌هایی نظیر رئیس مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان (1365 1362) معاون سازمان و مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه سوخت هسته‌ای  خدمت کرده است. راه‌اندازی موفق پروژه UCF در سال 1383، تاسیس آزمایشگاه‌های تحقیقاتی جابربن‌حیان وغیره، دریافت نشان دولتی درجه 3 و 2 پژوهش در سال‌های 1384و 1385 ازدیگر افتخارات دکتر قنادی محسوب می‌شود. وی از اردیبهشت 1387 تا خرداد 1390 عهده‌دار ریاست پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای بودند.

دکتر بهزاد سلطاني (خرداد1390 - دی1390)

در سال 1339در آبادان متولد شد. مدرک كارشناسي و کارشناسی ارشد مکانیک را از دانشگاه صنعتي اصفهان و سپس دکتری و پسادکتری مکانیک را از دانشگاه چالمرز سوئد کسب کردند. مدير طرح و برنامه شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، معاون پژوهشی دانشگاه کاشان، مديركل دفتر امور پژوهشي و برنامه ريزي و دبير شوراي تحقيقات و فناوري وزارت علوم از جمله مسئولیت‌های اجرائی ایشان می‌باشد. از خرداد 1390 تادی ما ه1390 با عنوان سرپرستی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای خدمت کردند.

استاد دکتر غلامرضا رئیس‌علی (دی 1390-شهریور1392)

در سال 1337در مرودشت متولد شد. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای را از دانشگاه شیراز و سپس دکتری علوم و تکنولوژی هسته‌ای را از دانشگاه امیرکبیر کسب کردند. مدیرکل دفتر مهندسی تأسیسات هسته‌ای، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، رابط ملی با بخش همکاری‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله مسئولیت‌های اجرائی ایشان در سازمان انرژی اتمی می‌باشد. از دی 1390 تا شهریور 1392 با عنوان رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای خدمت کردند.

استاد دکتر محمد قنادی مراغه (شهریور1392- شهریور1394)

به سال 1331 در مراغه چشم به جهان گشود. بعد از طی دوره کارشناسی در دانشگاه تبریز، دوره کارشناسی ارشد و دکترای رادیوشیمی را در دانشگاه سالفورد انگلستان با موفقیت گذراند. اوایل انقلاب به کشور بازگشت و مدتی سرپرستی اداره کل امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم را بر عهده گرفت. در سازمان انرژی اتمی به سمت‌هایی نظیر رئیس مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان (1365 1362) معاون سازمان و مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه سوخت هسته‌ای  خدمت کرده است. راه‌اندازی موفق پروژه UCF در سال 1383، تاسیس آزمایشگاه‌های تحقیقاتی جابربن‌حیان وغیره، دریافت نشان دولتی درجه 3 و 2 پژوهش در سال‌های 1384و 1385 ازدیگر افتخارات دکتر قنادی محسوب می‌شود. وی از شهریور 1392 تا مهر 1394 عهده‌دار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای بودند.

استاد دکتر حسین خلفی (مهر1394- آبان1396)

به سال 1346در تهران به دنیا آمد. مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران  در رشته فیریک کاربردی  به پایان رساند. تحصیلات تکمیلی خود را در مقطع کارشناسی  ارشد و دکتری در رشته‌های مهندسی هسته‌ای و علوم و تکنولوژی هسته‌ای از دانشگاه امیر کبیر اخذ نمودند.در سمت‌هایی مختلفی از جمله معاون پژوهشی پژوهشگاه، رییس پژوهشکده کاربرد پرتوها  و پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان انرژی اتمی ایران را عهده‌دار بودند. وی از مهرماه 1394 تا آبان 1396 عهده‌دار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای بودند.

دکتر امیر موافقی (آبان1396 - شهریور1397)

به سال 1346در تبریز متولد شد. مدرک کارشناسی مهندسی برق را از دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای (گرایش پرتوپزشکی) از دانشگاه امیرکبیر و سپس دکتری مهندسی هسته‌ای را از دانشگاه صنعتی شریف کسب کردند. دبیر کمیته استانداردهای متناظر هسته‌ای ISO-TC 85 ، رئیس کمیته استانداردهای متناظر آزمون‌های غیر  مخرب NDT  ISO-TC 135، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و روابط هسته‌ای معاونت ایمنی هسته‌ای از جمله مسئولیت‌های اجرائی ایشان در سازمان انرژی اتمی می‌باشد. از آبان 1396 تا شهریور  1397 با عنوان سرپرستی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای خدمت کردند.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login