.
شنبه 29 شهريور 1399   14:00:59
.
.
دستاوردها و افتخارات حرفه های

  • پروژه‌ی ملی تولید رادیوداروها.
  • پروژه‌ی ملی راه‌اندازی سامانه‌ی پرتودهی بناب.
  • پروژه‌ی ملی گداخت هسته‌ای.
  • طراحی و ساخت شتاب‌دهنده‌ی صنعتی و توان بالای الکترون.
  • ارتقای راکتور تحقیقاتی تهران.
  • کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای ‌با روش سترون‌سازی حشرات.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login