.
شنبه 29 شهريور 1399   13:14:44
.
.
هیئت رئیسه

ترکیب اعضا، مسئولیت‌ها و اختیارات هیئت رئیسه پژوهشگاه
با توجه به مواد 17 و 24 اساسنامه پژوهشگاه و به استناد آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴  مورخ 10/12/1389  شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هیئت رئیسه پژوهشگاه به‌عنوان دومین رکن اجرائی پژوهشگاه و مرکب از اعضای زیر است:
1- رئیس پژوهشگاه
2- معاونان پژوهشگاه
3- مدیر حوزه ریاست پژوهشگاه یا عنوان مشابه
3- مدیر برنامه ریزی، بودجه و ارزیابی عملکرد یا عنوان مشابه
  
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه
  •  ‌مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور، نقشه‌ی جامع علمی کشور و برنامه‌های تقدیمی سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارایه و تصویب در هیات امنا؛
  •  فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه؛
  •   فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات امنا، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی‌صلاح؛
  • بررسی آیین‌نامه‌ها، تشکیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورجلسات و سایر موارد ارایه شده از سوی معاونت‌ها و شورای پژوهشگاه به منظور طرح در هیات امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛
  • پیشنهاد بودجه سالیانه پژوهشگاه به هیات امنا از طریق رییس پژوهشگاه؛
  • تنو‌ع‌بخشی به منابع مالی پژوهشگاه از طریق جذب کمک‌های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیات امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛
  • بررسی و تصویب پیشنهادهای ارایه‌شده در خصوص فعالیت‌های اقتصادی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالیانه پژوهشگاه ارایه گردیده است؛
  • نظارت و پیگیری گزارش‌های اقتصادی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر واحدهای ذی‌ربط تا حصول نتیجه؛
  • ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف پژوهشگاه و بررسی گزارش‌های ادواری در شورای پژوهشگاه؛
  • تصمیم‌گیری در خصوص تأمین، توزیع و تخصیص امکانات و تسهیلات رفاهی، معیشتی، تشویقی و ... طبق ضوابط به اعضای هیئت علمی و کارکنان پژوهشگاه؛

نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم
جلسات هیئت رئیسه حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل می‌شود و با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات و مصوبات هیئت رئیسه با رأی موافق نصف به‌علاوه یک اعضا اتخاذ می‌شود.

امور اجرائی
دبیرخانه هیئت رئیسه امور اجرایی تشکیل جلسات، پیگیری و هماهنگی امور و ابلاغ تصمیمات هیئت رئیسه را برعهده دارد. دبیر هیئت رئیسه از سوی رئیس پژوهشگاه از بین اعضا و یا خارج از اعضا تعیین و منصوب می‌شود.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login