.
دوشنبه 31 شهريور 1399   00:38:06
.
.

شرح و ظایف و مسئولیت های دفتر جذب و ارزشیابی هیات علمی پژوهشگاه

دفتر جذب و ارزشیابی هیات علمی(دبیرخانه هیأت امناء و هیأت ممیزه) مسئول انجام کلیه امور مربوط به ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت، ترفیع، جذب و ... اعضای هیأت علمی پژوهشگاه می باشد. این دفتر در کنار انجام فعالیت های مربوط به اعضای هیأت علمی،  در راستای انجام کلیه امور مربوط به جلسات هیأت امناء اعم از هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسات، تدوین دستورکارها، تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات آنها نیز فعالیت دارد. این دفتر در حال حاضر نسبت به انجام فعالیت‌هایی به شرح ذیل در ارتباط  با اعضای هیأت علمی اقدام می‌نماید:
 

  1. گردآوری و دریافت آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجام اقدامات لازم جهت  اجرایی شدن آنها؛
  2. تدوین و یا مشارکت در تهیه دستورالعمل‌های مرتبط با اعضای هیأت علمی اعم از دستورالعمل ترفیع، فرصت مطالعاتی، آئین نامه پژوهشگری و...؛
  3. انجام مکاتبات لازم جهت ارزیابی فعالیت های پژوهشی یک ساله اعضای هیأت علمی پیمانی پژوهشگاه برای اخذ مصوبه از کارگروه های بررسی توانایی علمی برای تمدید قرارداد سالیانه؛
  4. انجام اقدامات مربوط به انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی اعم از گردآوری دستورالعمل ها، اجرای آنها در پژوهشگاه و صدور معرفی نامه های مربوطه؛
  5. انجام مکاتبات مربوط به اطلاع از وضعیت پرونده و اعلام مصوبات اخذ شده از کمیسیون های تخصصی با متقاضیان ارتقاء مرتبه، جذب، تبدیل وضعیت و ترفیع؛
  6. پیشنهاد اعضای مربوط به کمیسیون فرهنگی، کمیته ترفیع پژوهشکده ها و پژوهشگاه به ریاست محترم پژوهشگاه و همچنین کمیسیون های تخصصی به هیأت ممیزه پژوهشگاه (مطابق با آئین نامه) و تهیه ابلاغ های آنان؛
  7. پیشنهاد اعضای هیأت ممیزه پژوهشگاه به وزارت علوم و انجام مکاتبات و پیگیری های لازم در این زمینه با آن وزارتخانه محترم؛
  8. تهیه آمار و اطلاعات مربوط به اعضای هیأت علمی به صورت تعداد اعضای هیأت علمی هر پژوهشکده بر اساس مرتبه، رشته، سنوات خدمت، پایه، تاریخ ترفیع و ...؛
  9. اعلام امتیازات حاصل از پرونده های ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی، احتساب سنوات، ترفیع سالیانه به صورت رسمی در صورت درخواست کتبی به اعضای هیأت علمی؛
  10.  انجام کلیه هماهنگی های مربوط به جلسات بررسی پرونده ها در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مربوطه و همچنین کمیته های ترفیع به همراه تهیه دستورکارها و صورتجلسات آنها.


ضمناً این دفتر در راستای انجام وظایف خود با سایر واحدهای پژوهشگاه اعم از  معاونت پژوهشی و آموزشی، دفتر کنترل پروژه، اداره کل منابع انسانی و امور اداری، دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی و همچنین پژوهشکده‌های زیرمجموعه پژوهشگاه نیز همکاری دارد.


 

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login