.
سه‌شنبه 4 آذر 1399   20:50:43
.
.

این مدیریت یکی از مدیریت‌های مستقل پژوهشگاه است که با سه اداره زیرمجموعه شامل: اداره برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌ها، اداره تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه و اداره نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی در زمینه استقرار و بهبود سیستم‌های مدیریتی فعالیت می‌نماید. وظایف اجمالی ادارات زیرمجموعه این مدیریت به شرح ذیل می‌باشد:
 

 • تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی پژوهشگاه و بروزآوری مستمر آن
 • برنامه‌ریزی و تعیین اهداف واحدها در راستای برنامه راهبردی
 • ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌های عملیاتی در راستای برنامه راهبردی
 • بررسی وضعیت موجود فرایندها و بهبود فرایندهای پر اولویت
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های بهبود
 • طراحی و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد و ارزیابی و تحلیل دوره‌ای نقاط قوت و ضعف
 • تثبیت نظام ارزیابی عملکرد از طریق متصل نمودن آن به سیستم‌های انگیزشی
 • مشارکت در تدوین تفاهم‌نامه‌های عملکردی و بررسی میزان پیشرفت فعالیت‌ها و پروژه‌ها
 • تنظیم بودجه مورد نیاز سالیانه و پیگیری اخذ و تخصیص اعتبارات جاری، عمرانی و سایر منابع اعتباری از سازمان برنامه و بودجه
 • کنترل و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات براساس طرح‌ها، برنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های مصوب
 • کنترل و ارزیابی هزینه‌ها، پرداخت‌ها، تامین بودجه، عملکرد امورمالی در اجرای دقیق هزینه‌ها و ...
 • متنوع سازی سبد بودجه‌ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login