.
دوشنبه 31 شهريور 1399   01:03:48
.
.

این دفتر زیر نظر معاونت پژوهشی، فناوری و آموزشی مسئول تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های پژوهشی پژوهشگاه و ارزیابی و تصویب پروژه‌های پیشنهادی گروه‌های پژوهشی و نظارت فنّی برحسن اجرای آن، پیاده‌سازی سیستم یکپارچه برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی پروژه‌ها به منظور تسهیل در تحقق انتظارات و نتایج تعیین شده در چارچوب برنامه زمانی مشخص با استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی و پشتیبانی بر اساس معیارها و استانداردهای نوین می‌باشد.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login