.
يكشنبه 11 آبان 1399   03:53:32
.
.
ماموریت

تدوین سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌‌های تجاری‌‌سازی طرح‌های پژوهشی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های تجاری تاسیس شده.

شرح وظایف

 1. سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی تدوین طرح‌‌های تجاری‌‌سازی یافته‌‌های پژوهشی پژوهشکده‌‌ها و همکاری با مراکز  ذی‌ربط در این زمینه در قالب شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان، پارک‌‌های علمی و فناوری و قطب‌‌های فناوری و. . . و ارائه به  شورای پژوهشگاه برای تصویب؛
 2. ابلاغ سیاست‌های تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی به پژوهشکده‌ها پس از تصویب مقامات مسئول؛
 3. اقتصادسنجی و ارزیابی اقتصادی فعالیت‌‌های پژوهشی پژوهشگاه؛
 4. بررسی طرح‌‌های پژوهشی پیشنهادی پژوهشکده‌‌ها از منظر تجاری‌‌سازی و کسب درآمد و نظارت و ارزیابی طرح‌ه‌ای تجاری‌‌سازی‌‌شده پژوهشکده‌‌ها؛
 5. بررسی و شناسایی ایده‌‌های فناورانه مناسب و فراهم آوردن امکانات لازم برای ساخت نمونه اولیه؛
 6. همکاری در تهیه طرح‌‌های تجاری و مطالعات فنی اقتصادی برای موضوعات فناورانه دارای توجیه؛
 7. پیشنهاد مدل تجاری مناسب جهت تجاری‌‌سازی موضوعات فناورانه دارای توجیه؛
 8. شناسایی و برقراری ارتباط با سرمایه‌‌گذاران برای ایجاد بسترهای حمایت مالی و تجاری‌‌سازی یافته های فناورانه پژوهشگاه؛
 9. انجام امور مرتبط با تاسیس و شروع فعالیت شرکت‌های ذیربط؛
 10. نظارت بر فعالیت شرکت‌‌های تاسیس شده و ارائه گزارش مستمر به رییس پژوهشگاه؛
 11. آموزش مدیران و کارشناسان پژوهشی نسبت به وجود اراده و حمایت‌‌های قانونی به منظور تجاری‌سازی ایده‌‌های فناورانه و یافته‌‌های پژوهشی.

برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت

 1. فراهم نمودن زمینه تأسیس و فعالیت شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان در قالب مرکز رشد، مرکز نوآوری و سایر بسترهای ممکن
 2. ایجاد فرآیند ایده تا محصول
 3. معرفی هسته‌‌های فناور حائز شرایط جهت استقرار در مرکز رشد
 4. دریافت مجوزهای لازم برای تاسیس مرکز رشد
 5. تامین امکانات از جمله امکانات فیزیکی مانند ساختمان و تجهیزات جهت ایجاد مرکز رشد
 6. ایجاد بسترهای قانونی و سایر زیرساخت‌های نرم‌‌افزاری جهت فعالیت شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و تاسیس مرکز رشد
 7. تهیه مدل تجاری ایجاد مرکز رشد
 8. همکاری با مراکز ذی‌ربط و بهره‌‌برداری از تجارب آنها
 9. تدوین سیاست‌‌های تجاری‌‌سازی طرح‌های پژوهشی و بررسی موارد مشابه داخلی و بین‌‌المللی
 10. ایجاد امکان جهت گذراندن دوره‌‌های مربوط به ارزیابی اقتصادی برای کارشناسان مربوط
 11. ارزیابی اقتصادی پروژه‌‌های پیشنهادی و ارائه گزارش توجیه اقتصادی برای هر پروژه
 12. تخمین و تصویب قیمت سالانه برای خدمات و محصولات پژوهشگاه و ابلاغ به واحدهای مربوط
 13. شناسایی زمینه‌‌های مناسب و اولویت‌‌ها با مطالعه در سابقه پروژه‌‌های درآمدزا جهت پرورش آنها و ایجاد امکانات لازم
 14. بررسی و ارائه گزارشات توجیهی جهت تجاری‌‌سازی هر یک از محصولات قابل ساخت اعلام شده توسط پژوهشکده‌‌ها
 15. بررسی و آنالیز پروژه‌‌ها جهت بررسی قابلیت تجاری‌‌سازی
 16. بررسی و ایجاد اداره خدمات پژوهشی و فناوری با استفاده از منابع انسانی داخل پژوهشگاه
 17. بررسی و ایجاد واحد طراحی مهندسی و ساخت با استفاده از منابع انسانی داخل پژوهشگاه
 18. بررسی طرح‌‌های ارائه شده به پژوهشگاه و پیشنهاد ملزم نمودن دفتر امور پژوهشی به اضافه کردن بررسی تحقق‌‌پذیری و راستی آزمایی خروجی پروژه‌ها از منظر فناوری و تجاری‌‌سازی
 19. همکاری با واحدهای ذی‌ربط و تهیه طرح‌‌های تجاری
 20. تعریف و تصویب مدل‌‌های تجاری‌‌سازی
 21. شرکت نمودن در نمایشگاه‌ها
 22. بررسی و ایجاد واحدهای ارتباط با صنعت در محل شرکت‌‌ها
 23. مذاکره با شرکت‌‌ها و سرمایه‌‌گذاران و ترغیب آنها جهت سرمایه‌‌گذاری
 24. به‌‌روزرسانی بانک اطلاعاتی تجهیزات و خدمات پژوهشگاه به صورت سالانه 
 25. بررسی و ایجاد واحدی برای مدیریت واحد ارائه خدمات آزمایشگاهی در بستر اداره خدمات پژوهشی و فناوری  
 26. مشارکت در راه‌‌اندازی تارنمای مستقل پژوهشگاه با درنظرگرفتن ملاحظات امنیتی جهت معرفی محصولات پژوهشی و فناوران
 27. ایجاد واحد امور شرکت‌‌ها با استفاده از منابع انسانی داخل پژوهشگاه
 28. استقرار سیستم‌‌های تضمین کیفیت
 29. تهیه و ارائه گزارش‌‌های منظم دوره‌‌ای
 30. برگزاری مدرسه کسب و کار دانش‌‌بنیان، دوره آموزشی کامفار و خرید و نصب نرم‌‌افزار و سایر دوره‌‌ها و سمینارهای مربوط
 31. برگزاری نمایشگاه توانمندی‌‌های پژوهشگاه
 32. سامان‌دهی ادارات مدیریت امور فناوری و تجاری‌‌سازی
 33. اداره فناوری و نوآوری
 34. اداره بازاریابی و سرمایه‌‌گذاری
 35. اداره امورشرکت‌‌ها
 36. اداره طراحی مهندسی و ساخت

برنامه‌های بلندمدت

 1. تدوین سازوکار همکاری با سایر مراکز داخلی و بین‌‌المللی و بهره‌‌برداری از تجارب آنها
 2. تدوین نهایی فرآیند ایده تا محصول
 3. تدوین نهایی، تصویب، و اجرای سیاست‌‌های فناوری و تجاری‌‌سازی
 4. ایجاد سازوکار اقتصادسنجی طرح‌‌های پژوهشی و محصولات
 5. ایجاد سازوکارهای شناسایی و تولید ایده‌های فناورانه و هدایت آنها به سمت محصولات قابل عرضه و ورود به عرصه بین‌‌المللی
 6. ایجاد فرآیند بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌‌ها از منظر فناوری و تجاری‌‌سازی
 7. اجرای مدل‌‌های تجاری‌‌سازی مناسب و به‌‌روزسانی آنها
 8. ایجاد سازوکار مناسب برای معرفی هدف‌مند و موثر یافته‌‌ها و توان‌مندی‌‌های فناورانه پژوهشگاه
 9. ایجاد سازوکار مناسب و فرآیند مشخص و روان برای تاسیس شرکت‌های دانش‌‌بنیان و حمایت از آنها
 10. برآورد و بررسی گزارش‌‌ها و روند پیشرفت شرکت‌‌ها و برنامه‌‌ریزی جهت نحوه ادامه فعالیت شرکت‌‌ها
 11. تدوین و برگزاری دوره‌‌های آموزشی مرتبط و بررسی تأثیرات دوره‌‌ها و برگزاری جلسات.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login