.
شنبه 29 شهريور 1399   14:31:20
.
.
تاریخچه

باعنایت به اینکه آموزش نقشی بسیار تعیین‌‌کننده و کارآمد در پیشرفت و توسعه پایدار یک جامعه دارد، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه همزمان با تاسیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای در سال 1386 با هدف ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانمندسازی سرمایه‌‌های انسانی در زمینه‌ علوم و فناوری‌‌های هسته‌‌ای از طریق آموزش مبتنی بر برنامه‌‌ریزی موثر، رویکرد مهارت محوری و روزآمدسازی تشکیل شد.

ماموریت

تعلیم، تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز و ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق ایجاد دوره‌های تحصیلات تکمیلی، برگزاری دوره‌های آموزشی و همکاری آموزشی با موسسات داخلی و خارجی

شعار

آموزش، زیربنای توسعه پایدار

ساختار اداری

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی زیر نظر معاونت پژوهشی، فناوری و آموزشی پژوهشگاه، انجام وظیفه می‌‌کند. در ساختار اداری این مدیریت دو اداره آموزش‌‌های عمومی و تخصصی و اداره تحصیلات تکمیلی تعریف شده است.

وظایف و مسئولیت‌های ادارات‌ مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی عبارتند از:
 

الف) اداره آموزش‌های عمومی و تخصصی

 1. تهیه و تنظیم سیاست‌‌ها، خط‌‌‌مشی‌ها و برنامه‌‌ریزی‌‌های آموزشی پژوهشگاه
 2. تهیه و تدوین کلیه مقررات و آیین‌‌نامه‌‌های آموزشی در چارچوب سیاست‌‌ها و خط مشی‌‌های مصوب پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
 3. نیازسنجی، برنامه‌‌ریزی، برگزاری و ارزیابی کارگاه‌‌ها، همایش‌‌ها و دوره‌‌های آموزشی تخصصی، عمومی و فرصت‌های مطالعاتی، پسادکتری در پژوهشگاه و صدور گواهینامه‌‌ها و تاییدیه‌‌های ذیربط به مجریان، مدرسین و دانش‌‌پذیران
 4. نیازسنجی، برنامه‌‌ریزی و انجام کلیه امور مربوط به همکاری‌‌های آموزشی پژوهشگاه با موسسات داخلی و خارجی در چارچوب کارآموزی، دانش‌‌افزایی، همایش‌‌ها و دوره‌‌های آموزشی مشترک
 5. ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعاتی مدرسین و دانش‌‌پذیران و تهیه گزارشات موردی و دوره‌‌ای 

ب) اداره تحصیلات تکمیلی

 1. تهیه و تدوین کلیه مقررات و آیین‌ نامه‌‌های آموزشی مربوط به دوره‌ های‌تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه با توجه به قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 2. نیازسنجی، برنامه‌‌ریزی و انجام کلیه امور مربوط به همکاری‌ پژوهشگاه با دانشگاه‌‌ها و مراکز تحقیقاتی در چارچوب دوره‌‌های تحصیلات تکمیلی، انجام پروژه‌های دانشجویی و تبادل استاد و دانشجو ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعاتی اساتید، مدرسین و دانشجویان و تهیه گزارشات موردی و دوره‌‌ای  تعامل و همکاری با بخش‌‌های مختلف پژوهشگاه و خارج از پژوهشگاه در زمینه امور اداری، مالی و رفاهی دانشجویان
 3. نظارت و ارزیابی فعالیت‌‌ها و تشکل‌‌های دانشجویی 
 4.  انجام اقدامات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی مربوط به دوره‌‌های تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
و برنامه‌‌هایی که برای آینده این مدیریت طرح‌‌ریزی شده عبارتند از:
 • توسعه آموزش‌‌های تخصصی در سه سطح داخلی، ملی و فراملی (اعم از کارگاه‌ها، دوره‌ها و مدارس برای پژوهشگاه، دانشگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط)
 • برنامه‌‌ریزی برای برگزاری دوره‌‌های مشترک آموزشی منطقه‌ای و با سایر کشورها (با تاکید بر اتحادیه اروپا) با همکاری و نظارت آژانس
 • آماده‌‌سازی زیرساخت‌‌ها برای راه‌‌اندازی آموزش‌‌های مجازی
 • آماده‌‌سازی زیرساخت‌‌ها برای راه‌‌اندازی آموزش‌‌های تک درس
 • توسعه آموزش‌‌های پسادکتری و جذب دانشجو
 • توسعه دوره‌‌های فرصت‌های مطالعاتی
 • زمینه‌‌سازی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز برای حرکت بسوی تبدیل شدن به‌عنوان قطب منطقه‌‌ای آموزش‌‌های تخصصی در زمینه علوم هسته‌‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login