.
يكشنبه 30 شهريور 1399   23:41:43
.
.

 1. همکاری با رئیس پژوهشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهاس ستادی
 2. رسیدگی به هدفهای اجرایی پژوهشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف
 3. ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات واحدها
 4. نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به اموراستخدامی و مالی و معاملاتی
 5. ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه پژوهشگاه و تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی با همکاری پژوهشکده‌ها و پیگیری در مراجع ذیربط تا تصویب نهایی.
 6. ابلاغ اعتبارات، تخصیص بودجه و نظارت برهزینه کرد بودجه ابلاغی به پژوهشکده‌ها و واحدهای دیگر.
 7. انجام امورحقوقی در رابطه با دعاوی پژوهشگاه علیه اشخاص و سازمان‌ها و نیز دعاوی مطروحه علیه پژوهشگاه.
 8. بررسی و اعلام نظر حقوقی در رابطه با لوایح، طرح‌ها،  آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های مربوط به وظایف پژوهشگاه.
 9. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تابعه
 10. اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 11. شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح پژوهشگاه
 12. برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی پژوهشگاه و اقدام در مورد تامین اعتبارات عمرانی مورد نیاز
 13. برگزاری مناقصه‌ها، مزایده‌ها و انتخاب پیمانکاران و مشاوران و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی
 14. نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی پژوهشگاه
 15. بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی
 16. اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز پژوهشگاه
 17. برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح موردنیاز طرح های عمرانی
 18. مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های پژوهشگاه
 19. تهیه طرح جامع پژوهشگاه
 20. تهیه نقشه‌های طرح‌های عمرانی پژوهشگاه

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login