.
جمعه 13 تير 1399   14:30:10
.
.
شرح خدمات

هر روش آنالیزی جهت انجام آنالیز کیفی یا کمی  نیاز به آماده سازی نمونه دارد که قبل از آنالیز یا آزمون مربوطه باید انجام شود. آماده سازی نمونه از مراحل مهم هر آنالیز است که کوچک ترین خطا در این مرحله می واند منجر به خطای بزرگی در نتایج آنالیز شود. آماده سازی نمونه از روش های ساده آسیاب، اتوکلاو،  همگن سازی، پودر کردن تا تکنیک های پیچیده تری چون هضم اسیدی، انحلال نمونه های دیرگداز، پخت تیوب الکترونی و .. را شامل می شود.

لیست خدمات آماده سازی نمونه
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1398
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 22 آون تحت خلاء ساعت 300,000 8022 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
2 23 آون معمولی ساعت 150,000 8023 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
3 24 آسیاب (پودرسازی) ساعت 700,000 8024 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
4 56 هم‌زن مکانیکی ساعت 150,000 8056 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
5 57 غلطک (Two Roll Mill) ساعت 550,000 8057 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
6 58 سانتریفوژ ساعت 300,000 8058 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
7 59 هیتراستیرر- هات پلیت ساعت 90,000 8059 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
8 60 شیکر ساعت 90,000 8060 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
9 61 حمام التراسونیک ساعت 200,000 8061 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
10 52  ماشین تزریق صنعتی ساعت 1,500,000 8052 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
11 66 تقطیر چرخان روتاری با پمپ خلاء ساعت 400,000 8066 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
12 86 اجاره اتاق تمیز متر/ روز 500,000 8086 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
13 1 پخت و عملیات حرارتی تا دمای 3000 درجه سیلسیوس تحت گاز محافظ ساعت 4,500,000 9001 ساعت اول 4500000 ريال
(از یک ساعت به بالا به‌ازای هر ساعت 20% مبلغ فوق)
حداکثر قطر mm 50 و طول mm 150
مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
14 2 پخت و عملیات حرارتی تا دمای 1300 درجه سیلسیوس ساعت 1,200,000 9002-1 به‌ازای هر ساعت بدون گاز 1200000 ريال
(از یک ساعت به بالا به‌ازای هر ساعت 20% مبلغ فوق)
ابعاد 50*50*100 سانتی‌متر
مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
14/2 2 پخت و عملیات حرارتی تا دمای 1300 درجه سیلسیوس ساعت 1,500,000 9002-2 به‌ازای هر ساعت  با گاز 1500000ريال
(از یک ساعت به بالا به‌ازای هر ساعت 20% مبلغ فوق)
ابعاد 50*50*100 سانتی‌متر
مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
15 3 اتوکلاو نمونه 600,000 9003 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
16 4 آون نمونه 300,000 9004 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
17 5 انکوباتور نمونه 600,000 9005 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
18 6 آسیاب Ball Mill ساعت 500,000 9006 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
19 7 میکروسکوپ نوری نمونه 40,000 9007 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
20 8 شیکر الک ساعت 90,000 9008 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
21 9 حمام التراسونیک ساعت 200,000 9009 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
22 13 خدمات کوره هیدروژنی ساعت 3,500,000 9013 به‌ازای هر ساعت 3500000 ريال
(از یک ساعت به بالا به‌ازای هر ساعت 20% مبلغ فوق)
مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
23 14 گاززدایی و انیل کردن قطعات با استفاده از کوره خلاء با پمپ خلاء دیفیوژنی ساعت 1,500,000 9014 به‌ازای هر ساعت 1500000 ريال
(از یک ساعت به بالا به‌ازای هر ساعت 20% مبلغ فوق)
مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
24 15 خلاء کردن تیوب‌ها و دیودهای شیشه‌ای با استفاده از دستگاه اگزاست کاتد ساعت 1,500,000 9015
25 16 پخت تیوب الکترونی و فعال‌سازی کاتد تیوب با استفاده از دستگاه اگزاست خلاء ساعت 1,500,000 9016 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
26 17 پخت قطعات رسانا با استفاده از دستگاه HF ساعت 1,400,000 9017 به‌ازای هر ساعت 1400000 ريال
(از یک ساعت به بالا به‌ازای هر ساعت 20% مبلغ فوق)
مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
27 40 آسیاب (پودرسازی) ساعت 700,000 1040 کاربرد پرتوها
28 41 اکسترودر تک پیچ ساعت 1,400,000 1041  کاربرد پرتوها
29 42 آون تحت خلاء ساعت 300,000 1042  کاربرد پرتوها
30 44 آماده‌سازی نمونه برای آنالیز عنصری هضم با اسید نمونه 500,000 1044 کاربرد پرتوها
31 45 آماده‌سازی نمونه برای آنالیز عنصری هضم با مخلوط اسیدها نمونه 1,000,000 1045 کاربرد پرتوها
32 46 آماده‌سازی نمونه برای آنالیز عنصری هضم با کوره الکتریکی نمونه 1,200,000 1046 کاربرد پرتوها
33 47 انحلال نمونه‌های سنگ معدنی و نمونه‌های حاوی عناصر دیرگداز هضم به روش ذوب قلیایی نمونه 1,500,000 1047  کاربرد پرتوها
34 48 آماده‌سازی نمونه برای آنالیز کروماتوگرافی استخراج  نمونه 1,000,000 1048  کاربرد پرتوها
35 49 آماده‌سازی نمونه برای آنالیز کروماتوگرافی استخراج  و مشتق سازی نمونه 2,500,000 1049  کاربرد پرتوها
36 50 آماده‌سازی نمونه برای آنالیز کروماتوگرافی با شرایط خاص 5,000,000 1050  کاربرد پرتوها
37 16 برشکاری ابعاد با ضخامت زیر 20 میلی‌متر و بالای 120 میلی‌متر با دستگاه وایرکات ساعت 700,000 4016 فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
38 17 برشکاری ابعاد با ضخامت بین 20 و 120 میلی‌متر با دستگاه وایرکات میلی‌متر 350,000 4017 فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
39 15 آماده‌سازی نمونه‌های غیرمتعارف نمونه توافقی 2015 راکتور و ایمنی هسته‌ای
40 1 هضم اسیدی نمونه 850,000-1,500,000 5001 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات
مواد و سوخت هسته‌ای
41 48 تهیه مقطع نازک تیغه 250,000 5048 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
42 49 تهیه مقطع صیقلی مقطع 300,000 5049 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
43 50 تهیه مقطع نازک-صیقلی مقطع 350,000 5050 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
44 60 سنگ‌شکنی  فکی (تا 8 سانتی‌متر)  کیلوگرم 42,000 5060 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
45 61 سنگ‌شکنی  فکی (تا 1 سانتی‌متر)  کیلوگرم 49,000 5061 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
46 62 سنگ‌شکنی  فکی (تا 4 میلی‌متر) کیلوگرم 84,000 5062 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
47 63 همگن‌سازي کیلوگرم 28,000 5063 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
48 64 همگن‌سازي با دستگاه Sample Divider نمونه 210,000 5064 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
49 65 آسیا تا 500 میکرون کیلوگرم 150,000 5065 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
50 66 آسیا از 500 تا 200 میکرون کیلوگرم 210,000 5066 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
51 67 آسیا از 200 تا کمتر از 100 میکرون کیلوگرم 310,000 5067 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
52 68 پودر کنی نمونه 170,000 5068 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
53 80 آون معمولی نمونه 150,000 5080 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
54 86 آسیاب مواد
با کاپ تفلونی (تا 100 گرم)
با کاپ فولادی (تا 20 گرم)
ساعت 300,000 5086 از ساعت دوم به بعد، قیمت خدمات به ازای هر ساعت،20 درصد ساعت اول محاسبه می‌گردد.
برای نمونه‌های رادیواکتیو  % 20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
 مواد و سوخت هسته‌ای
55 87 تهیه قرص با استفاده از پرس سرد نمونه 100,000 5087 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
56 88 پولیش مواد حداکثر قطر 3cm نمونه با کاغذ سنباده 170000 5088-1 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
56/2 88 پولیش مواد حداکثر قطر 3cm نمونه با خمیر الماسه تا یک میکرون400,000 5088-2 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
57 89 مانت گرم نمونه 150,000 5089 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
58 81 شیکر انکوباتور ساعت 200,000 5081  مواد و سوخت هسته‌ای
59 82 حمام التراسونیک ساعت 200,000 5082  مواد و سوخت هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login