.
جمعه 13 تير 1399   13:52:53
.
.
شرح خدمات

ساخت و تولید انواع دستگاه ها و وسایل مورد نیاز یکی از نقاط قوت هر آزمایشگاهی ست. واحدهای ساخت و تولید امکان تولید دستگاه یا وسیله دلخواه متناسب با نیاز و هدف شما را با حداقل هزینه فراهم می کنند. ساخت انواع دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی با قیمت های توافقی یکی از قابلیت های مهم این مرکز می باشد.

لیست خدمات ساخت و تولید
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1398
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 4 دستگاه استحصال‌گر عصاره گياهان دارويي با ميكروويو قطب 79,100,000 8004 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
2 19 قالب‌گيري فشاري (تهيه ورقه تحت دما و فشار) ساعت 1,200,000 8019 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
3 77  فیلم دزیمتری در محدوده کاری دز 1KGY عدد 1,700,000 8077 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
4 78 کاور بوشینگ (جرقه گیر) عدد 30,000 8078 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
5 79 ENDCAP SA1 عدد 9,800 8079 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
6 80 ENDCAP SA2 عدد 15,000 8080 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
7 81 ENDCAP SA3 عدد 20,000 8081 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
8 82 ENDCAP SA4 عدد 30,000 8082 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
9 83 ENDCAP SA5 عدد 50,000 8083 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
10 84 لوله آبیاری  متر 13,000 8084 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
11 85  سوپرجاذب کیلوگرم 750,000 8085 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
12 91 نخ جراحی (دوطرفه) پالت 4,000,000 8091 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
13 92 شیرخشت (دوطرفه) پالت 7,800,000 8092 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
14 18 (Tungsten Inert Gas) TIG خدمات جوش‌کاری سانتی‌متر 120,000 9018 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
15 19 خدمات جوش نقطه‌ای سانتی‌متر 60,000 9019 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
16 22 خدمات آنالیز فیزیکی رنگ توافقی 9022 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
17 23 خدمات ماشین فرز CNC ساعت 2,400,000 9023 ابعاد 38*38*48 سانتی‌متر مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
18 24 خدمات ماشین فرز دستی ساعت 1,200,000 9024 ابعاد 38*38*48 سانتی‌متر مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
19 25 خدمات دستگاه تراشکاری NC ساعت 2,400,000 9025 قطر کارگير50 و طول150 سانتي‌متر مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
20 26 خدمات دستگاه تراشکاری معمولی ساعت 2,400,000 9026 قطر کارگير50 و طول150 سانتي‌متر مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
21 27 خدمات سنگ‌زنی تخت ساعت 3,600,000 9027 عرض ميز30 و طول100 سانتي‌متر مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
22 28 خدمات اره نواری ساعت 2,400,000 9028 قطر کارگير 34 سانتي‌متر مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
23 33 ساخت دستگاه مونوکروماتور دستگاه 155,000,000 9033 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
24 35 ساخت لیزرهای 2mW   دستگاه 45,000,000 9035 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
25 36 پاورمتر لیزر دستگاه 39,000,000 9036 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
26 37 ساخت لیزرهای 5mW  دستگاه 60,000,000 9037 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
27 39 قالب‌گیری فشاری تحت دما ساعت 1,200,000 1039 کاربرد پرتوها
28 73 کربن 14 میلی کوری 38,500,000 1073 کاربرد پرتوها
29 74 غلظت‌سنج گاما دستگاه 690,000,000 1074 کاربرد پرتوها
30 75 جرم‌سنج هسته‌ای دستگاه 1,950,000,000 1075 کاربرد پرتوها
31 76 سطح‌سنج گاما- میله‌ای دستگاه 1,350,000,000 1076 کاربرد پرتوها
32 77 سطح‌سنج گاما- سوئیچ دستگاه 950,000,000 1077 کاربرد پرتوها
33 14 ساخت انواع منابع تغذیه دستگاه توافقی 3014 فیزیک و شتابگرها
34 15 ساخت سیستم مونیتورینگ محیطی گایگرمولر دستگاه توافقی 3015 فیزیک و شتابگرها
35 16 ساخت دستگاه اندازه‌گیری از جریان در رنج پیکو آمپر دستگاه توافقی 3016 فیزیک و شتابگرها
36 18 ساخت شمارنده پرتو گاما دستگاه توافقی 3018 فیزیک و شتابگرها
37 25 ساخت دستگاه‌های لایه‌نشانی دستگاه توافقی 3025 فیزیک و شتابگرها
38 26 ساخت انواع پمپ دیفیوژن دستگاه توافقی 3026 فیزیک و شتابگرها
39 27 ساخت چشمه یونی کافمن دستگاه توافقی 3027 فیزیک و شتابگرها
40 29 تولید ایزوتوپ‌های پایدار میلی‌گرم توافقی 3029 هزینه ماده اولیه با مشتری فیزیک و شتابگرها
41 21 حکاکی با لیزر گازکربنیک سانتی‌متر مربع 500,000 4021  فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
42 24 خدمات ترکیب گازی کپسول 1,500,000 4024  فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
43 25 تولید آب فوق خالص (بدون یون) با مقاومت بالا لیتر 400,000 4025  فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
44 26 لیزر هلیوم نئون 2 میلی‌وات با طول موج 6328 آنگستروم دستگاه 60,000,000 4026  فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
45 27 لیزر هلیوم نئون 10 میلی‌وات با طول موج 6328 آنگستروم دستگاه 84,000,000 4027  فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
46 28 پاورمتر لیزر هلیوم نئون 200-0 میلی وات دستگاه 60,000,000 4028  فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
47 29 پاورمتر لیزر گاز کربنیک 50-0 وات دستگاه 84,000,000 4029  فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
48 17 آب دیونیزه لیتر 25,000 2017 راکتور و ایمکنی هسته‌ای
49 1 تولید شفیره هلیوتیس Helicoverpa armigera  شفیره 20,000 7001 کشاورزی هسته‌ای
50 2 تولید شفیره مگس ceratitis capitata شفیره 18,000 7002 کشاورزی هسته‌ای
51 3 تولید شفیره کرم گلوگاه  شفیره 17,000 7003 کشاورزی هسته‌ای
52 32  مایه تلقیح باکتری ریزوبیومی  100 میلی لیتر 30,000,000 7032 کشاورزی هسته‌ای
53 33 ريز ازديادي نمونه‌هاي گیاهی نمونه 700,000-7,000,000 7033 این هزینه با توجه به نوع گیاه متفاوت است کشاورزی هسته‌ای
54 1 ساخت انواع تله ازت مایع دستگاه 60,000,000 6001 پلاسما و گداخت هسته‌ای
55 2 طراحی و ساخت سیستم‌های مولد پالس دستگاه 100,000,000
تا
200,000,000
6002 بسته به تعداد کانال و مشخصات دستگاه پلاسما و گداخت هسته‌ای
56 3 ساخت دستگاه‌های لایه‌گذاری در محیط پلاسما دستگاه 4,500,000,000 6003 لایه گذاری در محیط پلاسما برای پوشش زیر لایه ای از قبیل فلزات، شیشه و سرامیک با لایه های Zn-Cu-Ti-TiN-AIN-Mo پلاسما و گداخت هسته‌ای
57 10 طراحی و ساخت دستگاه تحقیقاتی گداخت هسته‌ای IECF دستگاه 9,900,000,000 6010 پلاسما و گداخت هسته‌ای
58 11 دستگاه پلاسمای کانونی پالسی دستگاه 4,900,000,000 6011  4کیلو ژول با یک آشکارساز سوسوزنی پلاستیک پلاسما و گداخت هسته‌ای
59 12 ساخت دستگاه نیتراسیون و کربورایزینگ پلاسمایی دستگاه 4,500,000,000 6012 پلاسما و گداخت هسته‌ای
60 13 ساخت جت پلاسمای سرد در فشار اتمسفر دستگاه 2,250,000,000 6013 پلاسما و گداخت هسته‌ای
61 14 ساخت لیزر حالت جامد پالسی سوییچ Q دستگاه 950,000,000 6014 انرژی هر پالس 50 میلی ژول، نرخ تکرار پالس 1 هرتز پلاسما و گداخت هسته‌ای
62 15 تقویت‌کننده لیزر حالت جامد دستگاه 550,000,000
تا
850,000,000
6015 از قطر 5 میلیمتر تا 25 میلیمتر پلاسما و گداخت هسته‌ای
63 16 ساخت انواع محفظه‌های خلأ با امکانات مورد نیاز برای تجربه‌های برهم کنش لیزر-پلاسما دستگاه 97,000,000 6016 بسته به نوع سفارش، حجم محفظه، تعداد پورت های اپتیکی، اتصالات فیدترو و خلأ و سایر جزئیات قابل تغییر است. پلاسما و گداخت هسته‌ای
64 17 طراحی و ساخت انواع پروب های مغناطیسی دستگاه 80,000,000 6017 جهت اندازه گیری میدان، ولتاژ، جریان و ... پلاسما و گداخت هسته‌ای
65 18 دستگاه دیتالاگر 24 کاناله online دستگاه 2,500,000,000 6018 پلاسما و گداخت هسته‌ای
66 19 دستگاه دیتالاگر 100 کاناله offline دستگاه 5,000,000,000 6019 پلاسما و گداخت هسته‌ای
67 20 سیستم تأخیردهنده زمانی 40 کاناله دستگاه 1,000,000,000 6020 پلاسما و گداخت هسته‌ای
68 21 طراحی و ساخت دستگاه DBD رومیزی دستگاه 99,000,000 6021 پلاسما و گداخت هسته‌ای
69 45 آب دوبار تقطیر لیتر 50,000 5045 درصورت مازاد بر مصرف آزمایشگاه آنالیز، به فروش می رسد. مواد و سوخت هسته‌ای
70 46 آب دوبار تقطیر دیونیزه لیتر 100,000 5046 درصورت مازاد بر مصرف آزمایشگاه آنالیز، به فروش می رسد. مواد و سوخت هسته‌ای
71 100 تعمیر و ساخت قطعات شیشه ای آزمایشگاهی  نفر ساعت 500,000-2,000,000 5100 قیمت مواد مصرفی جداگانه محاسبه می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login