.
دوشنبه 31 شهريور 1399   00:32:02
.
.
شرح خدمات

لایه نشانی شامل انواع تکنیک های نشاندن لایه ای نازک (Thin film) از ذرات بر روی جسم مورد نظر است. لایه نشانی استفاده های متنوعی خصوصا در صنعت نانوتکنولوژی دارد که عبارتند از لایه نشانی برای تنظیم گرما، لایه نشانی در بازتابنده ها، بسته بندی، عایق های الکتریکی و ..  انواع روش های لایه نشانی شامل لایه نشانی بخار فیزیکی (PVD ) ، لایه نشانیِ بخار شیمیایی (  (CVD لایه‌نشانی با تکنیک Ion Coating  ،لایه‌نشانی آینه‌های بازتاب کامل، لایه‌نشانی به روش اسپاترینگ آلومینیم در محیط پلاسما و .. در این مرکز قابل انجام هستند.  متقاضیان محترم برای دریافت خدمات و محصولات، جهت هماهنگی لطفا با شماره 88221068 تماس حاصل فرمایند.

لیست خدمات لایه نشانی
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1399
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 1 لایه‌نشانی آینه فلزی (آلومینیوم)  ران دستگاه 50,000,000 4001 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
2 2 لایه‌نشانی آینه فلزی (نقره)  ران دستگاه 60,000,000 4002 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
3 3 لایه‌نشانی آینه فلزی (آلومینیوم) با لایه محافظ  ران دستگاه 58,000,000 4003 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
4 4 لایه‌نشانی آینه فلزی (مس) با لایه محافظ  ران دستگاه 55,000,000 4004 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
5 5 لایه‌نشانی آینه‌های ضدبازتاب  ران دستگاه 100,000,000 4005 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
6 6 لایه‌نشانی فیلترهای بالاگذر-پایین‌گذر  ران دستگاه 140,000,000 4006 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
7 7 لایه‌نشانی آینه‌های بازتاب کامل  ران دستگاه 135,000,000 4007 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
8 8 لایه‌نشانی فیلترهای جداکننده پرتو  ران دستگاه 150,000,000 4008 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
9 9 لایه‌نشانی فیلترهای دی‌کروئیک  ران دستگاه 150,000,000 4009 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
10 10 لایه‌نشانی فیلترهای Partial  ران دستگاه 140,000,000 4010 کمترین تعداد مورد پذیرش 10 قطعه می‌باشد. فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
11 13  لایه‌نشانی به روش فیزیکی بخار (PVD) نمونه 2,500,000 3013   فیزیک و شتابگرها
12 21 لایه‌نشانی با تکنیک Ion Coating آزمایش 4,500,000 3021 هزینه ماده اولیه با مشتری فیزیک و شتابگرها
13 22 لایه‌نشانی با تکنیک مگنترون اسپاترینگ نمونه 3,500,000 3022 هزینه ماده اولیه با مشتری فیزیک و شتابگرها
14 23 لایه‌نشانی با تکنیک PECVD نمونه 5,000,000 3023 هزینه ماده اولیه با مشتری فیزیک و شتابگرها
15 28 لایه‌نشانی با تکنیک Ion Beam Mixing نمونه 6,500,000 3028 هزینه ماده اولیه با مشتری فیزیک و شتابگرها
16 4 لایه‌نشانی به روش اسپاترینگ تیتانیوم  در محیط پلاسما قطعه 50,000,000
تا
60,000,000
6004 فلزات-سرامیک به قطر 10cm
قیمت متناسب با قطر تغییر می‌کند.
پلاسما و گداخت هسته‌ای
17 5 لایه‌نشانی به روش اسپاترینگ مولیبدن در محیط پلاسما قطعه 50,000,000
تا
60,000,000
6005 فلزات-سرامیک به قطر 10cm
قیمت متناسب با قطر تغییر می‌کند.
پلاسما و گداخت هسته‌ای
18 6 لایه‌نشانی به روش اسپاترینگ تنگستن در محیط پلاسما قطعه 50,000,000
تا
60,000,000
6006 فلزات-سرامیک به قطر 10cm
قیمت متناسب با قطر تغییر می‌کند.
پلاسما و گداخت هسته‌ای
19 7  نیتراسیون در محیط پلاسما قطعه 50,000,000
تا
60,000,000
6007 فلزات-سرامیک به قطر 8cm
قیمت متناسب با قطر تغییر می‌کند.
پلاسما و گداخت هسته‌ای
20 8 لایه‌نشانی به روش اسپاترینگ مس در محیط پلاسما قطعه 46,000,000
تا
55,000,000
6008 فلزات-سرامیک به قطر 10cm
قیمت متناسب با قطر تغییر می‌کند.
پلاسما و گداخت هسته‌ای
21 9 لایه‌نشانی به روش اسپاترینگ آلومینیم در محیط پلاسما قطعه 46,000,000
تا
55,000,000
6009 فلزات-سرامیک به قطر 10cm
قیمت متناسب با قطر تغییر می‌کند.
پلاسما و گداخت هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login