.
يكشنبه 30 شهريور 1399   23:38:09
.
.
اداره امور قراردادها و معاملات

اهم وظایف:
 • تهیه و تنظیم انواع قراردادهای مورد نیاز پژوهشگاه و پژوهشکده‌ها مطابق با قوانین پژوهشگاه و نیز صدور قراردادهای اصلاحی، الحاقیه یا متمم در صورت لزوم
 • بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و تطبیق قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی، مالی و بازرگانی
 • بررسی و تایید امضاءکنندگان مجاز قانونی طرف قرارداد با پژوهشگاه و نیز استعلام و اخذ تاییدیه امنیتی ایشان
 • مدیریت برگزاری فرآیند مناقصه/مزایده (تهیه چک لیست کنترل کلیه اسناد مناقصه/مزایده، توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی، تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه، برگزاری مناقصه/مزایده، انعقاد قرارداد، اخذ و آزادسازی تضامین و سپرده قراردادها
 • پیگیری اجرای قراردادها و تایید پرداخت‌ها و دریافت‌ها
 • مشارکت در برگزاری کمیسیون معاملات

اداره بازرگانی

اهم وظایف:

 • مدیریت عملیات فروش محصولات فناورانه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن
 • مشارکت در فرآیند خرید
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تدوین برنامه عملکردی سالیانه و ارزیابی آن
 • انجام مطالعات بازاریابی برای فروش محصولات فناورانه
 • برنامه‌ریزی و اجرای انواع فعالیت‌های ترویج و توسعه فروش
 • مدیریت فرآیند ارزیابی تامین کنندگان
 • مدیریت برگزاری کمیسیون معاملات
 • مدیریت برگزاری کمیته فنی بازرگانی

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login