.
يكشنبه 11 آبان 1399   03:48:07
.
.

در راستای ایجاد زیست‌بوم فناوری و نوآوری و رویکرد برنامه‌های توسعه فناورانه، واحد فناوری و نوآوری ذیل مدیریت امور فناوری و تجاری‌سازی تشکیل و مامور انجام امور مربوط به حوزه فناوری و نوآوری گردید.

از اهمّ فعالیت‌های این واحد، حمایت از مالکیت فکری شامل ثبت اختراع داخلی و خارجی براساس شیوه‌نامه حمایت از مالکیت فکری و ثبت اختراع داخلی و خارجی می‌باشد.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login